Aktuality

Máté Andrik získal 1.miesto a diplom

 

Máté Andrik z klavírnej triedy pani učiteľky Márie Hacskóovej získal na celoslovenskej súťaži Pála Kadosu v Leviciach vo svojej kategórii 1.miesto, ako aj diplom za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu. Mátému a pani učiteľke srdečne blahoželáme.

Kliknutím na skladateľa si môžete vypočuť dielo v podaní Mátého Andrika
G.Gerschwin: Prelúdium č.1           S.Joplin: Ragtime                    F.Liszt: Etuda As dur op.1