Alena Mitterová DiS.art

 · absolventka Konzervatória v Bratislave
· pochádza z Myjavy
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 2000
· vyučuje hru na dychových nástrojoch – zobcová flauta,
priečna flauta, saxofón
· je členkou dychového orchestra mesta Rimavská Sobota