Katarína Nováková DiS.art

  • absolventka Konzervatória v Košiciach
  • na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobila od roku 1984 do šk.roku 2016
  • od septembra 2021 opäť pôsobí v ZUŠ
  • vyučuje hru na klavíri