Ján Csízi DiS.art.

          –    absolvent konzervatória v Bratislave

          –  absolvoval 1. atestáciu

          –     pochádza z Tornale a na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od septembra 2011.

               Vyučuje hru na saxofón, zobcovú flautu a klarinet.

         –        po skončení školy pôsobil niekoľko rokov v zahraničí, ako  profesionálny hudobník  – v Španielsku, Nemecku a Rakúsku