Marcel Petický DiS.art.

 · absolvent Konzervatória v Žiline a v Košiciach
· 11 pôsobil na ZUŠ v Michalovciach
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 2005
· vyučuje hru na gitare
· vedúci predmetovej komisie – gitara