Mgr.Soňa Langová

–    absolvovala Pedagogickú fakultu  v Banskej Bystrici v odbore hudobná výchova, ruský jazyk a telesná výchova

– vyučuje spev a akordeón