Mária Hacskóová,DiS.art.

· absolventka Konzervatória v Košiciach
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1975
· učiteľka hry na klavíri
· členka porôt regionálnych klavírnych súťaží