Mgr. Eva Čarnoká

· zástupkyňa riaditeľa školy
· absolventka Konzervatória v Košiciach
· študovala na Univerzite Mateja Bela  v Banskej Bystrici na Fakulte humanitných vied hudobnú pedagogiku
· absolvovala 1. atestáciu
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1990
· vyučuje hru na klavíri
· korepetítorka dychového, speváckeho a sláčikového oddelenia
· korepetítorka ženského speváckeho zboru „Bona Fide“