Mgr. Zuzana Baloghová

. je absolventkou Konzervatória v Žiline

. študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Fakulte humanitných vied
  hudobnú pedagogiku

. na ZUŠ pôsobí od roku 2017

. vyučuje hru na klavíri