PaedDr. Jana Dobrocká

 · absolventka Konzervatória v Košiciach
· Karlova Univerzita Praha – zbormajstrovstvo
· UMB – doktorandské štúdium
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1995
· vyučuje hru na akordeóne, hudobnú náuku, spevácky zbor
· dirigentka ženského speváckeho zboru „Bona Fide“,
„Slniečko“ – detský spevácky zbor pri MŠ – Óvoda ul. Rybárska
· hlasový poradca speváckej zložky folklórneho súboru „Háj“