Mgr. art. Dana Turanská, ArtD.

Nová učiteľka LDO od septembra 2017

Mgr. art. Dana Turanská, ArtD. (1987), divadelná režisérka, pochádza východného Slovenska – Vranov nad Topľou.

Jej režijné začiatky siahajú k študentskému divadlu s názvom Kompromis medzi nami: motorová píla a sen (dvojjazyčné  – v slovenčine a angličtine), ktoré fungovalo pri Gymnáziu v Sečovciach. Bola jeho spoluzakladateľkou a počas jeho krátkeho dvojročného trvania tu vznikli autorské inscenácie ako Alica v krajine zázrakov v roku 2005Tanec pre dvoch (inscenácia postúpila na taliansky festival Eurotheatre-Theatre-in-Schools Festival Sanremo 2006). Dôležitým medzníkom v jej tvorbe je stretnutie s režisérom a výtvarníkom Marianom Lackom, a neskôr so srbským režisérom Ljuboslavom Majerom (na Akadémii umení v BB), ktorí ju režijne ovplyvnili. V roku 2013 vyštudovala divadelnú réžiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Tu režijne naštudovala 7 inscenácií (napr. Maetrelinckov Modrý vták a Skukálkove Piliny, ktoré naštudovala v spolupráci s ochotníckym súborom Pictus v Rimavskej Sobote; táto inscenácia sa dostala až na celoštátnu postupovú súťaž Tlmačské činohranie 2010). V roku 2015 dokončila doktorát v odbore divadelné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V roku 2017 si doplnila pedagogické minimum na Vysokej škole múzických u,mení v Bratislave. Okrem réžie sa venuje písaniu dramatických textov (autorské hry, dramatizácie,…), ktorých je v súčasnosti viac ako dvadsať. V roku 2010 získala 1. miesto v súťaži „VEJK AP!“ o pôvodný dramatický text s hrou 20. augusta, ktorú vyhlásilo Divadlo na peróne v Košiciach. Túto hru následne inscenovali v Divadle na peróne pod názvom Rany v réžii českého režiséra Jána Komárka (premiéra 5.5.2010).  Od roku 2008 sa zúčastňuje divadelných workshopov ako lektor (Deň tvorivosti – Revúca, Školenie režisérov – Trebišov, Pavčina Lehota, Rimavská Sobota,…) a divadelných prehliadok ako člen poroty (napr. Divadelná Šuňava, Rozprávkové javisko Žiar nad Hronom,…). Ako hosťujúci režisér a dramaturg pracovala v Spišskom divadle (režijne naštudovala –  A. Tolstoj Buratino, J. Milčák Jakub s veľkými ušami, ako dramaturg –  M. Žitný Dlhý, Široký a Bystrozraký a A. P. Čechov Žarty /O škodlivosti tabaku, Medveď, Pytačky/). V roku 2016 spolupracovala ako hosťujúci režisér s rozhlasom RTVS (rádio Devín). Od roku 2011 vyučuje literárno-dramatický odbor v Základnej umeleckej škole v Žiari nad Hronom (inscenácie Zrkadlo  (na motívy H.Ch. Andersena) a Alica v krajine zázrakov (L. Carroll) sa dostali až na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka Šaľa. Od roku 2017 vyučuje tiež v Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote. Taktiež spolupracuje s rôznymi ochotníckymi súbormi ako Divadelný ochotnícky súbor Timrava v Lučenci, Divadelný súbor Daxner v Tisovci a Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno s ktorým naštudovala vlastnú dramatizáciu M. Urbana Staroba. Inscenácia získala 1. miesto v roku 2014 na divadelnom festivale Palárikova Raková – národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby – a postúpila na divadelný festival DIDA Pivnica (Srbsko). V tomto istom  roku sa inscenácia dostala tiež na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých EXIT Levoča 2014. Od roku 2014 pravidelne navštevuje medzinárodný umelecký tábor LETAVY ako lektor bábkarskej dielne.