Mgr.art. et MgA. Jana Janove

jaja_1

. je absolventkou Janáčkovej Akadémie Múzických umění, Brno  – Odbor rozhlasová a televizní dramaturgie a scénaristika a Akadémie umení v Banskej Bystrici, odbor Filmová dramaturgia  

  a scenáristika, a Filmová dokumentárna tvorba

. na ZUŠ pôsobí od septembra 2014

. je vyučujúcou v OAMT a LDO

 

* kontakty: http://www.karavana.estranky.sk/clanky/clenovia-a-j/, http://rtds.jamu.cz/tag/jana-janove/