Mgr. Marian Lacko

· riaditeľ základnej umeleckej školy
· absolvent Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, odbor: SJ a L-Vv
· absolvoval 1. kvalifikačnú skúšku
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1990
· vo funkcii riaditeľa školy je od roku 2004
· vedúci predmetovej komisie LDO
· vyučuje v LDO

 

· založil a organizuje medzinárodné umelecké workshopy LETAVY: http://www.rim.letavy.sk/

WEB: http://mano.mypage.cz/ Divadlo ALTERNA: http://www.dsalterna.estranky.sk/
KONTAKT:  manolacko@gmail.com

Tel.: +421.905.549.342