Gabriela Gazdová DiS.art.

. je absolventkou Konzervatória v Košiciach na Exnárovej ulici č.8

. na ZUŠ pôsobí od roku 2014

. vyučuje v tanečnom odbore