Júlia Dobrocká DiS.art

. absolventka  Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave

. na ZUŠ pôsobí od roku 2016

. vyučuje v tanečnom odbore