Mgr. Daniela Páneková

 · absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
– technická výchova, výtvarná výchova
· absolvovala 1. kvalifikačnú skúšku
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1995
· učiteľka vo výtvarnom odbore ZUŠ