Mgr. Nikoleta Gečeová

. je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  v odbore výtvarná výchova

. na ZUŠ pôsobí od roku 2015

. vyučuje vo výtvarnom odbore