PaedDr. Ivana Markotánová

      – absolventka Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote                        

      – absolventka výtvarného odboru ZUŠ v Rimavskej Sobote                  

      – absolventka  Prešovskej univerzity – biológia – výtvarná výchova                      

      – doktorandské štúdium absolvovala na Prešovskej univerzite                         

      – na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1999 ako   učiteľka vo výtvarnom odbore ZUŠ