• Aktuality

  Nový školský rok 2022/2023

  Milí žiaci, vážení rodičia! Na základe „Rozhodnutia MŠ VVaŠ z 15. 8. 2022 číslo: 2022/19036:1-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona 245/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2022 za účelom školského vyučovania v škole a prevádzky školských zariadení  sa predkladá:  Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Školský rok 2022/23 začne podľa slov ministra školstva B. Grőhlinga slobodne, bez zásadných covidových obmedzení tak, ako pred pandémiou, bez nutnosti nosenia rúšok. Izolácia bude len  pre pozitívnu osobu – žiaka (do karantény nepôjde trieda, ani blízke kontakty). Po každej neprítomnosti žiaka v trvaní viac ako 5 vyučovacích dní je povinnosťou zákonného zástupcu – rodiča vypísať tlačivo – Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tešíme sa na stretnutie, všetci ste srdečne vítaní.  

 • Aktuality

  DEDIT 2022 – Denný divadelný tábor

    Základná umelecká škola, Salvova 432/1, Rim. Sobota   Pozýva všetky divadelné talenty od 6 – 18 rokov na DENNÝ DIVADELNÝ TÁBOR. 22. – 28. augusta 2022 v priestoroch ZUŠ a Divadla HAVRAN, Svätoplukova 20, Rim. Sobota Poplatok : 3,- €/deň = 21,- € Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

 • Aktuality

  Absolventi HO v školskom roku 2021/2022

  Absolventský koncert a rozlúčka s absolventmi hudobného odboru. 20.júna sa uskutočnil záverečný koncert žiakov hudobného odboru. V atmosfére koncertu bolo cítiť napätie „posledného“ vystúpenia, aj keď niektorí žiaci pokračujú v štúdiách aj na druhom stupni. Sme hrdí na svojich žiakov, v ktorých sme podchytili talent, pestovali v nich trpezlivosť pre pracovné návyky, formovali ich charakterové vlastnosti a harmonicky rozvíjali ich osobnosť, zmysly a city, ktoré tvoria základ estetického vnímania sveta. Na slávnostný okamih koncertu sa pripravovali s úsilím a radosťou. Zostáva nám dúfať, že štúdium na umeleckej škole zanechá v nich trvalé hodnoty, s ktorými budú žiť v budúcnosti a na ZUŠ budú spomínať v dobrom. Absolventom srdečne blahoželáme.