• Aktuality

    VIDEO Z KRSTU KNIHY: Karavána ide ďalej…

    VIDEO ??   Kniha v ktorej publikujú svoju tvorbu bývalí aj súčasní žiaci a učitelia školy: Michaela BABOĽOVÁ, Rastislav BOROŠ,  Zuzana FERENCZOVÁ, Nicol HOCHHOLCZEROVÁ, Jana JANOVE, Marian LACKO, Miroslav LUKAČOVIČ, Katarína TOMKOVÁ, Dana TURANSKÁ

  • Aktuality

    Máté Andrik získal 1.miesto a diplom

      Máté Andrik z klavírnej triedy pani učiteľky Márie Hacskóovej získal na celoslovenskej súťaži Pála Kadosu v Leviciach vo svojej kategórii 1.miesto, ako aj diplom za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu. Mátému a pani učiteľke srdečne blahoželáme. Kliknutím na skladateľa si môžete vypočuť dielo v podaní Mátého Andrika G.Gerschwin: Prelúdium č.1           S.Joplin: Ragtime                    F.Liszt: Etuda As dur op.1